2023

DigIT Hub

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH). De hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Vinnova, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg.

DigIT Hub Sweden hjälper organisationer i södra Sverige att nå sina digitaliseringsmål – genom att tillhandahålla en välgrundad hubb av verktyg, tjänster, utbildningsmöjligheter och partnernätverk.

Om projektet

DigIT Hub stod inför en utmaning. Deras gamla webbplats var föråldrad och fungerade inte längre som den skulle. Dessutom ville de ha en enklare metod för att hantera och publicera sina erbjudanden och evenemang.

Lösning:

Jag ville skapa en modern och användarvänlig webbplats och började med att designa hemsidan från grunden och skapade även grafik och ikoner för att förstärka deras visuella identitet. För att göra publiceringen enklare och mer effektiv använde jag Advanced Custom Fields, vilket gjorde det möjligt för klienten att snabbt och enkelt publicera innehåll på webbplatsen.

Målgrupp:

Målgruppen för DigIT Hub är företag som söker stöd och hjälp med sin digitaliseringsprocess. Genom den nya webbdesignen ville vi göra det enklare för dessa företag att hitta relevant information och ta del av de tjänster och evenemang som DigIT Hub erbjuder.

Designkoncept:

Jag utgick från DigIT Hubs befintliga designprofil för att skapa en webbplats som harmoniserade med deras varumärke. Den nya designen fokuserade på användarvänlighet och en modern estetik som skulle tilltala målgruppen.

Arbetsprocess:

Min arbetsprocess inkluderade att först designa hemsidan i Adobe XD. Detta gav klienten en tydlig bild av hur webbplatsen skulle se ut och fungera. Efter godkännande implementerade jag designen i WordPress med hjälp av Divi-temat, vilket möjliggjorde en smidig och effektiv utvecklingsprocess.

Grafiska Element:

En av de framträdande grafiska elementen jag skapade för projektet var ett ikonspråk som användes genom hela webbplatsen. Dessa ikoner bidrog till att förbättra användarupplevelsen och visuella konsistensen.

Sharp and witty, both when it comes to WordPress, support and sense of humor.

Malin van’t Wout / DigIT Hub, Mobile Heights