2024

NA Förlag

NA Förlag AB är ett svenskt läromedelsförlag beläget i Malmö. Förlagets utgivning sträcker sig från grundskola, gymnasium till högskola och vuxenutbildning. Tillsammans med Sveriges lärare och elever skapar NA Förlag visionsdrivna produkter som en grund för livslångt lärande.

Om projektet

Na Förlag upplevde den tidigare hemsidan föråldrad och fungerade inte längre som den skulle. Dessutom ville de ha en enklare metod för att hantera och publicera sina läromedel.

Lösning:

Jag och deras designteam tog tillsammans fram förslag till en mer modern och användarvänlig webbplats och började med att designa hemsidan från grunden och skapade även grafik och ikoner för att förstärka deras visuella identitet. För att göra publiceringen enklare och mer effektiv använde jag Advanced Custom Fields (ACF) och Custom Post Types (CPT) vilket gjorde det möjligt för klienten att snabbt och enkelt publicera innehåll på webbplatsen. Detta skapar även möjlighet till filtrering och dynamiska kopplingar mellan läromedel och författare.

Designkoncept:

Jag utgick från NA Förlags befintliga designprofil för att skapa en webbplats som harmoniserade med deras varumärke. Den nya designen fokuserade på användarvänlighet och en modern estetik som skulle tilltala målgruppen. Sökfunktionen fick också en mer framträdadane roll

Arbetsprocess:

Arbetsprocessen inkluderade att först designa hemsidan i Adobe XD. Detta gav dem en tydlig bild av hur webbplatsen skulle se ut och fungera. Efter godkännande implementerade jag designen i WordPress med hjälp av Divi-temat, vilket möjliggjorde en smidig och effektiv utvecklingsprocess.

Tommys vänliga, professionella och engagerade inställning gjorde samarbetet både smidigt och effektivt.

Johan Paulsson / NA Förlag