fb

Landskronahem

Med 2 700 Lägenheter är Landskronahem AB ett av Landskronas ledande bostadsföretag. Bolaget förvaltar även cirka 140 kommersiella lokaler. Företaget ägs av Landskrona stad.

Ett lyckat samarbete

Den tidigare hemsidan kändes gammal men framförallt var den tekniska plattformen utdaterad.

Vi har byggt om all från grunden och det gör att möjligheterna att skapa smarta lösningar är bättre. Vi använder Custom Post Types för att effektivt hantera fastigheter, områden och personal. Vi kan nu skapa en smart dynamik mellan dessa. Momentum tillhandahåller verktyg för sök och registrering till deras bostadskö mm. Integration görs via Iframe och javascript för full responsivitet.

  • TJÄNSTER

UI & Webdesign, WordPress-utveckling

  • Lösningar

Custom Post Type (CPT), Momentum Fastighetssystem, Blog/News

  • PLATTFORM

WordPress