gpx medial logo
gpx medical White macbook angles
gpx medial logo

Revolutionerar neonatal intensivvård

Med NEOLA®, en medicinsk anordning som erbjuder kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar om livshotande komplikationer.

WordPress

Hemsidan snurrar på WordPress plattformen. Företaget intruduserades nyligen på den amerikanska börsen och en större uppdatering gjordes i form av sidor med riktat innehåll för investerare. Artiklar sorteras snyggt på olika kategorier och valda nyheter kan skjutas ut på önskad plats.

gpx medical Iphone White Right
gpxmedical se scrollimage
  • TJÄNSTER

UI & Webdesign
WordPress-utveckling

  • PLATTFORM
WordPress