Vad du kan förvänta dig

Arbetsprocess

Jag har utarbetat en arbetsprocess som är enkel att förstå och genomföra. Alla steg är lika viktiga och ni ska se det som ett samarbete där ni är delaktiga hela vägen.

1. Syfte & mål

Här arbetar vi tillsammans för att klargöra syfte och mål. Det är därför vikitgt att ni har tänkt igenom vad ni vill uppnå med er hemsida. Till er hjälp har jag skapat ett formulär som ni kan utgå ifrån. Besvara de frågor som ni finner relevanta. Vi går sedan igenom era svar och önskemål samt eventuella krav och sätter ramarna för projektet.

2. Sitemap

Jag använder ett digital “Post-It” verktyg, Miro som synliggör det på ett pedagogiskt sätt. Det går snabbt att ändra och lägga till ”sidor” och nu kommer eventuella brister att bli tydliga och kan åtgärdas innan nästa steg.

3. Mockups

Mockups är kostnadseffektiva presentationer av idéer eller design och gör det lättare att se och förstå hur hemsidan kommer att se ut och fungera. Jag arbetar fram designskisser och använder Adobe XD.

4. Genomgång & godkännande

Designskisser presenteras och gås igenom tillsammans. Eventuella ändringar noteras och åtgärdas. Designen godkänns sedan innan utveckling påbörjas.

5. Utveckling

Designskisserna får liv och funktioner och innehåll kommer på plats. Nu börjar det roliga. Detta sker oftast på min utveckligsserver. Med hjälp av ett lösenord blockeras denna version från publika besökare och hindrar Google att indexera innehållet.

6. Tillgång & tester

Jag kallar detta ibland K1, (korrektur 1) och nu får ni tillgång till testversionen och kan surfa runt och förhoppningsvis få rätt känsla. Vi kommer överens om eventuella ändringar och justeringar. Dessa genomförs inför K2 (korrektur 2) som är sista stegen innan lanseringen. Hemsidan ska sedan godkännas för lansering.

7. Leverans

Vi planerar tillsammans för lansering och det gäller i första hand tidpunkt för minimal påverkan. Ni ska fundera över vilken tidpunkt (dag och/eller tid på dagen) som är minst kritisk. Ni måste vara beredda på att det kan ta upp till 48 tim innan eventuella ompekningar etc. slår igenom. 

8. Utbildning

I mina projekt ingår alltid en kortare utbildning där jag går igenom hur ni ändrar i innehållet och visar er eventuella specialfunktion mm. 2 timmar brukar vara tillräckligt och kan genomföras online via t.ex Zoome eller Gooogle Meet.

WordPress sites since 2007